L´ECONOMIA SOLIDÀRIA ES FA AL BARRI, COMUNITARIAMENT!

Economia Cooperativa, Social i Solidaria, Eix Pere IV

Us volem convidar a les xerrades que es faran al Maig, a les biblioteques de cada barri dels 5 projectes del pla de xoc del Comissionat d´economia cooperativa , social i solidària de Barcelona.

BIBLIOTECA ECSS

Anuncios

Fent l´skyline que volem per carrer Pere IV

Comissió d'Activitats, Economia Cooperativa, Social i Solidaria, Eix Pere IV

Gracies a la cooperativa l´Estoc per disenyar aquesta magnifica activitat de fer l´Skyline del carrer Pere IV amb fustes reciclades i a la cooperativa l´Abacus per posar material de pintura.

El diumenge 17 d´abril ho vam passar genial a l´eix Pere IV, cloent les jornades cooperar per fer ciutat.

Jornades Cooperar per fer Ciutat 15, 16 i 17 d´abril

Comissió d'Activitats, Comissió d'Urbanisme, Economia Cooperativa, Social i Solidaria, Eix Pere IV

Cooperar per fer Ciutat, 3 dies per reflexionar i debatre un nou model de fer les coses als nostres barris, tant social, com cultural , i a traves d´iniciatives d´economia cooperativa i solidària en els espais buits i amb estratègies per a millorar els plans urbanístics obsolets, que no han acabat de cohesionar als barris del Poblenou i a tota la ciutat.

cooperarciutat (3)

ECONOMIES COL·LABORATIVES PROCOMUNS 11-13 MARÇ BARCELONA

Economia Cooperativa, Social i Solidaria, Eix Pere IV

http://procomuns.net/ca/

Economies Col·laboratives Procomuns: Polítiques, Tecnologies i Ciutat per a les Persones és una trobada que pretén posar de manifest la rellevància del model procomú de l’economia col·laborativa, proposar el co-disseny de polítiques públiques de promoció d’aquest model i avançar propostes tècniques per la construcció de plataformes col·laboratives.

http://procomuns.net/ca/

  • LA TROBADA TÉ TRES OBJECTIUS PRINCIPALS:
  • 1.

    Ressaltar la rellevància del model procomú dins l’economia col·laborativa, i projectar internacionalment la rellevància de la producció orientada al procomú a Barcelona i Catalunya.

  • 2.

    Obrir el debat sobre quin model a impulsar des de les administracions (procomú/local/cooperativista versus corporatiu/deslocalitzat/privatiu), generant un Manifest/Carta de recomanacions polítiques, a fer arribar al PAM de l’Ajuntament i per la consulta que està portant a terme la Comissió Europea.

  • 3.

    Proporcionar directrius tècniques per a la construcció de programari obert i descentralitzat.